Käyttö-
ehdot

Netin kautta tehdyille tilauksille jotka noudetaan liikkeestä tai toimitetaan postitse.

 

Palvelun kuvaus

DiLandWeb

DiLandWeb on internetpohjainen järjestelmä joka tarjoaa käyttäjälle (alla: ”Käyttäjä”) suuren valikoiman digitaalisiin valokuviin liittyviä tuotteita ja palveluita (alla: ”Palvelu”).


Toimittaja (Tunnin Kuva)

Toimittaja on valtuutettu DiLandWeb-jakelija jonka Käyttäjä valitsee Palveluiden Toimittajaksi rekisteröitymällä Käyttäjäksi Palveluun. Kaikki Käyttäjän tilauksia koskevat kaupalliset ehdot, kuten hinnoittelu-, toimitus- ja maksuehdot, sovitaan yksinomaisesti Käyttäjän ja Toimittajan välillä. On suositeltavaa että Käyttäjä tarkistaa nämä kaupalliset ehdot Toimittajalta ja seuraa niitä säännöllisesti muutosten tai päivitysten varalta.


Pakollinen rekisteröinti

Voidakseen käyttää Palveluita ja rekisteröityäkseen Käyttäjäksi on henkilön oltava 18 vuotta täyttänyt ja hänen tulee sitoutua FitEngineeringin pyynnöstä antamaan oikeat, täydelliset ja ajankohtaiset henkilötiedot kaikkien Palveluihin liittyvien toimenpiteiden suorittamiseksi. Jos Käyttäjä antaa harhaanjohtavia, virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja, on FitEngineeringillä oikeus välittömästi estää Käyttäjän pääsy Palveluun ja peruuttaa Käyttäjän rekisteröinti. Rekisteröinti Käyttäjäksi on voimassa toistaiseksi ja rajoituksetta, mutta FitEngineering pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa perusteella, ilman perusteluja, milloin tahansa ja ilman eri ilmoitusta estää Käyttäjän pääsy Sivustolle tai Palveluihin ja poistaa kaikki Käyttäjän valokuvat, videot, äänitteet, musiikkitiedostot, tekstitiedostot, kommentit, alkuperäiset työt, linkit jne. (alla: ”Sisältö”) mistä tahansa syystä, sisältäen seuraavat seikat mutta ei rajoittuen niihin: a.) toiminta joka on ristiriidassa Käyttöehtojen kanssa, b.) toiminta jonka FitEngineering arvioi olevan vahingollista muille Käyttäjille, FitEngineeringin liiketoiminnalle, Toimittajalle tai muulle kolmannelle palvelujen tuottajalle.


Käyttäjien käyttäytymissäännöt

Käyttäjä vakuuttaa ja hyväksyy että hän käyttäessään Sivustoa tai Palveluita ottaa täydellisen ja yksinomaisen vastuun kaikesta Sisällöstä jonka hän lataa Sivustolle tai Palveluun. Käyttäjä ei käytä Palvelua ladatakseen, tallentaakseen tai jakaakseen laitonta aineistoa, kuten a.) Sisältöä joka sisältää uhkaavaa, pornografista, loukkaavaa, häiritsevää tai säädytöntä aineistoa, b.) Sisältöä tai Sisällön osia jotka loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaali- tai teollisoikeuksia, tai c.) Sisältöä tai Sisällön osia jotka voivat sisältää viruksia tai korruptoituneita tiedostoja, troijalaisia sekä/tai koodia joka voi vahingoittaa Sivustoa tai Palveluja. FitEngineeringillä on oikeus mutta ei velvollisuutta tarkistaa mikä tahansa Sisältö milloin tahansa ja oman harkintansa perusteella ilman erillistä ilmoitusta poistaa tai hävittää kaiken materiaalin jonka FitEngineering katsoo olevan kiellettyä. FitEngineering ei missään tapauksessa voi taata tarjolla olevan Sisällön relevanssia tai laatua, eikä sitä voi missään tapauksessa pitää vastuullisena seikoista, jotka aiheutuvat suorasti tai epäsuorasti Sisällöstä joka on saatavilla Palveluiden kautta tai Palvelussa tai liittyvät niihin, mukaan lukien vahingot jotka aiheutuvat poisjäämisestä, katoamisesta tai virheistä tällaista Sisältöä käytettäessä.


DiLandWebin käyttö

Ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön

DiLandWeb on ainoastaan tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä sitoutuu olemaan uudelleentuottamatta, monistamatta, kopioimatta, myymättä, jälleenmyymättä tai hyödyntämättä Sivuston tai Palvelujen osia tai Sivuston tai Palvelujen käyttöä muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä ei saa missään olosuhteissa käyttää Sivustoa tai Palveluja kaupallisiin tarkoituksiin.


Tekijänoikeus

Voidakseen tarjota Palvelut Käyttäjälle on FitEngineeringillä oltava oikeus käyttää kaikkea siirrettyä tai tallennettua Sisältöä. Siksi Käyttäjä täten antaa FitEngineeringille pysyvän, kattavan ja ei-yksinomaisen oikeuden kopioida, asettaa saataville, muokata ja välittää aineistoa, luoda johdeltuja aineistoja ja jakaa kaikkea Sisältöä jonka Käyttäjä toimittaa. Käyttäjä säilyttää omistusoikeuden kaikkeen Sisältöön jonka hän toimittaa, ja käyttäjärekisteröinnin ehtona Käyttäjä vakuuttaa FitEngineerille ja Toimittajalle että mitään kolmannen osapuolen omistamia immateriaali- tai teollisoikeuksia ei loukata. Kaikki tiedot, Sisällöt, kuvatiedostot, ohjelmistot ja aineistot jotka FitEngineering antaa Käyttäjän käyttöön on suojattu immateriaali-, teollis- ja tekijänoikeuksilla. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, asettaa saataville tai jakaa aineistoa jonka tekijänoikeudet eivät ole Käyttäjän omistuksessa. FitEngineering ei saa antaa muille tahoille oikeuksia Käyttäjän Sisältöön. FitEngineeringillä on oikeus purkaa Käyttäjän rekisteröinti ja estää Käyttäjän pääsy Sivustolle ja Palveluihin jos Käyttäjä loukkaa kolmannen osapuolen oikeutta.


Takuunrajoitus

Kaikki tuotteet jotka ovat saatavilla Sivuston kautta ja kaikki toimitetut Palvelut toimitetaan sellaisina ja niillä tavoilla joilla ne on asetettu saataville. Käyttäjä käyttää Palveluja omalla vastuullaan. Jos yksi tai useampi Käyttäjän tilaama tuote on viallinen tai lukumäärältään tai laadultaan virheellinen, rajoittuu Toimittajan vastuu uuden tai uusien tuotteiden toimittamiseen ilman veloitusta.


Vastuuvapauslauseke

Yllä kuvatun rajoitetun takuun lisäksi FitEngineering, lain sallimassa täydessä laajuudessa, pidättäytyy antamasta mitään takuita, olivat ne sitten nimenomaisia tai epäsuoria, käsittäen mm. seuraavat seikat mutta ei rajoittuen niihin: myytävyys, sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, vakuutus siitä että tuotteet eivät loukkaa toisen oikeutta. FitEngineering ei takaa että (I) Sivusto ja Palvelut toimitetaan häiriöttä, oikea-aikaisesti tai virheettömästi, (II) Sivusto ja palvelin ovat ja tulevat olemaan vapaita viruksista tai muista vahingollisista tekijöistä, (III) toimitettu palvelu tai toimitetut palvelut täyttävät Käyttäjän odotukset. FitEngineering ei anna mitään takuita jotka liittyvät ohjelmistoihin, tuotteisiin, Palveluihin tai tarjouksiin tai sellaisten ohjelmistojen, tuotteiden tai Palvelujen toimituksiin jotka Käyttäjä on ostanut, saa käyttöönsä tai muuten saa ulottuvilleen Sivuston kautta tai joita markkinoidaan Sivuston kautta. Käyttäjä lataa tai hankkii muulla tavalla tietokoneelleen Palveluita Käyttäjän oman harkinnan mukaan ja omalla vastuullaan. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu kaikista vahingoista ja kaikista tietojen menetyksistä Käyttäjän tietokoneella jotka johtuvat siitä, että aineistoa on ladattu tietokoneelle.


Rajoitettu vastuu

Käyttäjä vakuuttaa ja hyväksyy nimenomaisesti että FitEngineeringille, lain sallimassa täydessä laajuudessa, ei aiheudu minkäänlaista velvollisuutta tai vastuuta satunnaisista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, käsittäen seuraavat seikat mutta ei rajoittuen niihin: tietojen, tulojen tai voiton menetys joka aiheutuu siitä että Käyttäjä käyttää Sivustoa tai Palveluita siitä huolimatta että Käyttäjää on informoitu siitä että tällaiset vahingot ovat mahdollisia. Yllä kuvattu rajoitus koskee vahinkoja jotka aiheutuvat (I) Palvelujen käytöstä tai puuttuvasta mahdollisuudesta käyttää Palveluja, (II) korvaavien tuotteiden tai Palvelujen hankkimisesta aiheutuvista kuluista, kun ne johtuvat tuotteesta tai Palvelusta joka on ostettu Palvelun välityksellä tai Palvelusta, (III) kolmansien osapuolten oikeudettomasta pääsystä Käyttäjän lähetyksiin tai oikeudettomasta lähetysten muuttamisesta, (IV) siitä että kolmansien osapuolten Sisältöjä tulee Käyttäjän saataville Palvelun kautta tai (V) jostakin muusta Palveluun liittyvästä seikasta. Tietyt valtiot eivät salli satunnaisten tai epäsuorien vahinkojen pois rajaamista tai rajoittamista, ja on mahdollista että yllä kuvattu rajoitus ei koske kaikkia Käyttäjiä. Tämä takuu antaa Käyttäjälle määrätyt juridiset oikeudet ja Käyttäjällä voi olla muita oikeuksia valtiosta riippuen.


Kokonaissopimus

Nämä Käyttäjäehdot muodostavat sopimuksen Käyttäjän ja FitEngineeringin välillä kokonaisuudessaan ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset. Käyttäjäehdot koskevat kaikkia Palveluita jotka ovat käytettävissä Sivustolla sillä hetkellä kun henkilö rekisteröityy käyttäjäksi sekä kaikkia parannuksia, päivityksiä ja uusia palveluita jotka tulevat käytettäviksi tulevaisuudessa. FitEngineeringillä on oikeus milloin tahansa muuttaa Käyttäjäehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Tämä oikeus käsittää myös oikeuden lopettaa Palvelut kokonaan tai osittain.


Sovellettava laki

Kaikki riidat jotka aiheutuvat näistä Käyttäjäehdoista tai liittyvät niihin käsitellään ja määritellään Italian lain mukaisesti ja Pordenonen tuomioistuimen tuomiovallan piirissä.


Yksityisyydensuoja

Henkilötiedot

Käyttäjän henkilötietoja käytetään ensisijaisesti viestintään Käyttäjän kanssa, ja niillä poikkeuksilla jotka ilmoitetaan tässä yksityisyydensuojaa koskevassa kappaleessa, FitEngineering ei myy, vuokraa tai jaa Käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Pyydämme Käyttäjää perehtymään selvitykseemme henkilötietojen käsittelystä ja hyväksymään sen. Tilausohjelma pyytää ruksaamaan hyväksynnän tilauksen loppuvaiheessa.


Pyydettävät tiedot

Käyttäjää voidaan pyytää ilmoittamaan mm. seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, luottokortin numero ja yhteydenottotapa. Käyttäjä saa vapaasti päättää ilmoittaako hän henkilötietojaan FitEngineeringille vai ei. Kieltäytyminen saattaa kuitenkin estää Palvelujen toimittamisen ja asiakassuhteen hoidon.


Tietojen käyttö

Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme Käyttäjälle mahdollisuuden helposti käyttää toivomiaan Palveluja. Henkilötietoja luovutetaan kaupallisille yhteistyökumppaneille (luottokortteja varmentaville yrityksille, valokuvalaboratorioille, tavarantoimittajalle, markkinointitoimistoille jne.) joiden kanssa teemme yhteistyötä Sivuston ylläpitämiseksi ja Palveluiden toimittamiseksi. Käyttäjän henkilötietoja luovutetaan tällaisille kolmansille osapuolille ainoastaan parhaan mahdollisen asiakaspalvelun takaamiseksi ja Käyttäjän toivomien Palveluiden oikea-aikaiseksi toimittamiseksi. FitEngineeringin henkilökunta tai henkilökunta yhteistyöyrityksissä jotka toimittavat Palveluja DiLandWeb-palveluun voivat nähdä Käyttäjän valokuvia kun valokuvia käsitellään, skannataan, tallennetaan tallennusmedioille tai tulostetaan. FitEngineeringin henkilökunta voi myös nähdä Käyttäjän valokuvia tai Käyttäjän henkilökohtaisia tilitietoja jos on tarpeen tarkistaa, varmentaa tai korjata virheitä Käyttäjän tilillä. Luottokorttitietoja käytetään ainoastaan maksujen käsittelyyn ja petosten estämiseen, ja tietoja säilytetään ainoastaan tilausprosessin käsittelyn ajan, ellei Käyttäjä pyydä että FitEngineering säilyttää tietoja tulevia ostoja varten. Ainoa poikkeus tässä kappaleessa esitettyyn sääntöön on, että FitEngineering luovuttaa asiakastietoja tarpeellisessa laajuudessa jos laki tai FitEngineeringin omaisuuden tai oikeuksien suojaaminen vaatii sitä.

Nämä suomenkieliset Käyttöehdot ovat käännös FitEngineeringin englanninkielisistä Käyttöehdoista. Käännös on ainoastaan tarkoitettu viestinnälliseen käyttöön. Jos käännöksen ja englanninkielisten Käyttöehtojen välillä on ristiriita, noudatetaan englanninkielisiä Käyttöehtoja.

 

Passikuvat ja viisumikuvat

Viralliset passikuvat

Sähköinen lähetys poliisin järjestelmään.
Paperikuvat halutessasi kaupan päälle

Lisätietoa passikuvista
Kuvat puhelimesta, ipadista, Macista ja PC:stä

Digikuvat heti mukaan

Tilaa kuvat vaikka suoraan kännykästäsi!
Autamme valinnassa. Kuvat saat heti mukaasi.

Lisätietoa kuvatilauksista
Facebook Instagram